Міфопоетика сакрального в сучасному українському образотворчому мистецтві

“Микола”. 2005

Олена ВЯЧЕСЛАВОВА, кандидат філософських наук

“Тема народного свята посідає помітне місце серед міфопоетичних творів сучасних українських митців. При цьому часо-просторові вирішення окремих творів органічно пов’язані з типом створюваної в них художньої реальності. Так, у творі Катерини Косьяненко «Св.Микола» (2005, з циклу «Календар») постать святого нагадує про мальовничу ошатність українського барокового світу й водночас монтажно поєднується з ніжним засніженим пейзажем – втіхою дітлахів, які поринули в гру. Світ дитинства, створений мисткинею, за своїми проникливими емоційними інтонаціями цілком належить сьогоденню. Поетика цитати з обов’язковим композиційним монтажем й ускладненням просторової будови наголошує в самій структурі художньої реальності картини специфічність її часового виміру, наглядно виявляє «одночасність минулого й теперішнього» (Г.Гадамер)”.

http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/355-mifopoetika-sakralnogo-v-suchasnomu-ukrayinskomu-obrazotvorchomu-mistetstvi.html