KoloroprzestrzeŃ (Кольоропростір). Персональна виставка в Arsene Galeria Wiatrak, Краків. 2011

268087_10150251622435816_287964775815_7366731_8182634_n 640 Колір для мене є мірою глибини людської емоції. Колір завжди пов*язаний з візією, спочатку є реалія, загостреність свідомості і чуття, злам, в якому з*являється істина – спалах кольору. Від цього спалаху риси реальності можуть геть загубитися, розчинится, а можуть — частково, або повністю, лишитися знайомими нам.
Людина існує в Просторі Світу. Є творінням і творцем. Ми живемо-мандруємо в просторі та часі. Будинки та дерева міста, в яке приїзжаєш вперше, виявляються знайомими з якихось далеких часів. Обличчя, яких ніколи раніше не бачив, миттєво в*їдаються в сітківку ока, лишаються в свідомості так по-хазяйському нахабно, наче вони були завжди.
Простір та час грають з нами, виринають знайомо, або раптово та непередбачено змінюються. Залежно від нашого відчуття — власних загубленості, або величі, Всесвіт в нашому сприйнятті міняє масштаб, звук, лінію, колір. Співвідносно людини Світ раптом стає неосяжним та сліпучим, або непомітним та нещасним.
Ця захоплива гра мінливості взаємин Людини та Простору завжди є фантастично гармонійною в кольорі — слід тільки уважно придивитись.

К.К.
KOLOROPRZESTRZEŃ
Kolor dla mnie jest miarą głębokości ludzkiej emocji. Kolor jest zawsze związany z wizją. Najpierw są realia, wyostrzanie świadomości i wrażeń. Przełom, w którym ukazuje się prawda – plusk koloru. Od tego plusku cechy rzeczywistości mogą całkiem zaniknąć, rozpłynąć się, mogą też zupełnie lub częściowo pozostać dla nas znajome.
Człowiek istnieje w przestrzeni świata. Jest stworzeniem i twórcą. Żyjemy-wędrujemy
w czasie i przestrzeni. Budynki i drzewa miasta, do którego przyjeżdżasz po raz pierwszy, okazują się być znajome od zawsze. Twarze, których wcześniej nigdy nie widziałeś, natychmiast rzeźbią się w siatkówce oka, wchodzą w świadomość tak po swojsku, bezczelnie, jak gdyby były tam od dawna.
Przestrzeń i czas igrają z nami, są oswojone, a nagle i niespodziewanie zmieniają się.
W zależności od naszej świadomości, naszego zażenowania lub wielkości, wszechświat
w naszym postrzeganiu zmienia skalę, brzmienie, linię, kolor. Względem człowieka świat nagle staje niezmierzonym i olśniewającym lub szarym i nieszczęśliwym.
To porywające igranie zmienności stosunków pomiędzy człowiekiem a światem zawsze jest fantastycznie harmonijne w kolorze, wystarczy uważnie się przypatrzeć.