Православний журнал для молоді “Отрок”. 2011, №№ 2,3, 5

Репродуковано картини Катерини Косьяненко:

Мандрівники” №2,

“Покрова” (2003) та “Дівки” (2004)№ 3,

3_51

“Сієста” (2003) та “Червоні двері” (2003) № 5.

http://otrok-ua.ru/archive.html

 http://otrok-ua.ru/ua/sections/art/show/mudrec_i_propovednik-1.html